YÊN BÁI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦYQUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Hội nghị về giải pháp công nghệ khí tượng thủy văn phục vụ vận hành an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh

11:07 | 24/08/2018 164 lượt xem