Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hội thảo phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực “thủy sản hồ Thác Bà”

18:39 | 24/12/2019 105 lượt xem