Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hội thi cán bộ công đoàn giỏi ngành giáo dục huyện Văn Yên lần thứ 1

17:43 | 24/10/2011 517 lượt xem