YÊN BÁI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦYQUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Hội thi tìm hiểu, thực hiện Nghị quyết TW 4 ( khóa XII) vòng sơ khảo - Cụm số 1, Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh

19:49 | 25/05/2018 392 lượt xem