Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hội thi tìm hiểu, thực hiện Nghị quyết TW 4 ( khóa XII) vòng sơ khảo - Cụm số 2, Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh

19:24 | 28/05/2018 735 lượt xem