Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

HTX dịch vụ tổng hợp Mông Sơn huyện Yên Bình đạt doanh thu 2,3 tỷ đồng

17:19 | 04/11/2011 646 lượt xem