Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Huyện Trạm Tấu và huyện Văn Yên dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

20:01 | 12/09/2018 939 lượt xem