Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Huyện Trấn Yên đẩy nhanh tiến độ kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

18:00 | 06/04/2012 539 lượt xem