YÊN BÁI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦYQUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Huyện Trấn Yên kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

22:46 | 29/01/2020 783 lượt xem