Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Huyện Trấn Yên và Văn Yên sơ kết 10 năm công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân

18:07 | 18/08/2019 167 lượt xem