Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Huyện ủy Văn Yên công bố các quyết định về việc hợp nhất các cơ quan thuộc huyện

19:51 | 06/06/2018 558 lượt xem