Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Huyện Yên Bình tổ chức diễn tập chiến đấu trị an tại xã Văn Lãng

12:02 | 01/08/2011 1,008 lượt xem