Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Huyện Yên Bình tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục lần thứ 11

07:00 | 14/08/2011 360 lượt xem