Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Khai mạc Liên hoan tiếng hát Phát thanh – Truyền hình Yên Bái lần thứ IX năm 2016

18:57 | 01/09/2016 1,343 lượt xem