Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Khám tuyển tạo nguồn tuyển sinh đào tạo phi công quân sự năm học 2020-2021

18:37 | 08/10/2019 134 lượt xem