Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Khánh thành "Con đường em đến trường" tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải

19:42 | 03/06/2019 186 lượt xem