Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Khối thi đua Các cơ quan văn hóa – xã hội tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2020

18:32 | 17/01/2020 42 lượt xem