Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh công nghệ phẩm phục vụ Tết Canh Tý 2020

19:33 | 11/01/2020 54 lượt xem