Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ công bố quyết định đưa Trung tâm phục vụ hành chính công Yên Bái vào hoạt động

19:44 | 06/06/2018 219 lượt xem