Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn

17:23 | 11/04/2019 563 lượt xem