Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Kỹ thuật chăm sóc tre Bát Độ sai trồng và kỹ thuật thu hoạch sơ chế măng

16:57 | 26/06/2017 1,151 lượt xem