Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Lan tỏa các mô hình học và làm theo Bác tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

18:26 | 13/08/2019 119 lượt xem