Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ VN anh hùng" và Kỷ niệm chương chiến sỹ CM bị địch bắt tù, đày

11:46 | 26/04/2018 469 lượt xem