Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19 năm 2019

10:45 | 11/07/2019 256 lượt xem