Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Lực lượng vũ trang huyện Yên Bình đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

10:59 | 21/12/2019 189 lượt xem