Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Lục Yên: Thông tin người dân đào được viên đá trị giá hàng tỷ đồng chỉ là tin đồn

19:58 | 08/07/2019 511 lượt xem