Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Mít tinh hưởng ứng "Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" năm 2019

19:41 | 02/07/2019 140 lượt xem