Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Mô hình làm giàu từ nuôi thỏ và ong lấy mật ở huyện Yên Bình

16:35 | 19/04/2013 5,755 lượt xem