Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Mù Cang Chải quyết tâm không để dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp xâm nhiễm vào địa bàn

19:56 | 05/02/2020 56 lượt xem