Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Mù Cang Chải: Sáng tạo trong thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy

17:11 | 20/10/2019 218 lượt xem