Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Văn Chấn ( Tiếng Dao )

10:33 | 16/07/2011 444 lượt xem