Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái gặp mặt các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

19:39 | 07/07/2016 457 lượt xem