Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 56 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Ngân hàng NN và PTNT thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu đạt dư nợ 110 tỷ đồng

16:41 | 03/11/2011 501 lượt xem