Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Ngành Y tế chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8

18:48 | 27/09/2017 508 lượt xem