Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

19:09 | 05/06/2018 1,099 lượt xem