Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Ngày thứ Bảy cùng dân - Phong trào chung của các địa phương và cơ quan, đơn vị

10:31 | 29/01/2020 164 lượt xem