Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Nghề nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà ở xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình

16:34 | 25/08/2019 121 lượt xem