Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Người đầu tiên đưa giống vịt bầu Lâm Thượng về nuôi tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên

18:31 | 30/12/2019 641 lượt xem