Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Những cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành TW Đảng

18:51 | 20/01/2020 113 lượt xem