Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Phấn đấu đến năm 2015 sẽ xây dựng thêm 96 trường đạt chuẩn quốc gia

17:42 | 24/12/2011 436 lượt xem