YÊN BÁI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦYQUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Phát biểu khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 29 (mở rộng) của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà

09:48 | 05/01/2020 65 lượt xem