Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Yên Hưng, huyện Văn Yên

18:09 | 16/06/2019 144 lượt xem