Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Phong trào thi đua “ Hai tốt” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở Yên Bái

19:33 | 15/11/2016 617 lượt xem