Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Phong tục đón Tết của người Dao đỏ xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên

17:57 | 24/01/2020 235 lượt xem