Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Phỏng vấn Đại tá Phạm Viết Khánh - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

18:01 | 21/12/2019 372 lượt xem