Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Phỏng vấn đầu xuân với ông Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái

19:56 | 05/02/2020 159 lượt xem