Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Phỏng vấn đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII về Kỳ họp thứ 13

19:31 | 19/06/2019 236 lượt xem