Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Phỏng vấn Giám đốc sở KH&ĐT về công tác thu hút đầu tư trên địa bàn

19:27 | 25/12/2019 82 lượt xem