Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (1979 - 2019)

19:48 | 02/12/2019 308 lượt xem