Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Quê hương Yên Bái trong cảm xúc âm nhạc của Đoàn Gia Tuấn

10:15 | 14/06/2016 1,148 lượt xem